MV Low Power Sensors

Type
Um (kV)
VSP-36C
12/28/75 kV
24/50/125 kV
36/70/170 kV
VSP-36N
12/28/75 kV
24/50/125 kV
36/70/170 kV
S10N 1000, S20N 1000, S30N 1000
0,72/3 kV
Closed Core (LPCT-82)
0,72/3 kV
Split Core (LPCT-A55)
0,72 kV
Sensors For Earth Fault Detection (LPCT-A120)
0,72 kV
Multifunctional Current Sensors (LPCT-3X84)
0,72 kV

Corporate Video