Buradasınız › Kurumsal Bilgi › Politikamız
ALCE Politikası

Çalışanlarımızın ortak katılımı ve çabaları ile toplam kalite ve sürekli gelişme anlayışı içinde; sektördeki tecrübemizi, uzman kadromuzu ve teknolojik alt yapımızı müşteri memnuniyetine dönüştürerek elde ettiğimiz saygınlığı ve güveni korumak, Standartlar ve Yasal mevzuatlar çerçevesinde müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde, fark yaratan güvende, zamanında ve uygun maliyette hizmet sunarak, müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak kalite politikamızdır.

SEÇ politikamız; sahamızın/kurumumuzun/üretimimizin her aşamasında, İnsan sağlığını, İş güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit edip, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için, personelimizin ve diğer insanların sağlığını ve refahını korumaya yönelik gerekli önlemleri almak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bu bağlamda;

  • Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.

  • Politikamızı ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini Çalışanlara, alt yüklenicilere, müşterilere ve tedarikçilere duyurmakta, halkın ulaşabileceği bir şekilde anlaşılırlığını sağlamaktayız.

  • Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakların temin etmekteyiz.

  • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili Yasal şartlar, müşteri beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirmekteyiz.

  • Çalışanlarımızın memnuniyetini, müşterilerin beklentilerini, tedarikçilerimizin performansını sağlıyor ve gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

  • Faaliyetlerimiz sırasında kazalara, ramak kalalara ve/veya tehlikeli durumlara sebep olabilecek riskleri tespit ederek şiddetini, olasılığını ve maruziyetini değerlendirerek azaltmak ve/veya ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.

  • ALCE Faaliyetlerinin oluşturduğu ve/veya oluşturabileceği çevresel etkileri değerlendirerek bu etkileri minimum seviyelere indirmeye veya eğer olabiliyorsa ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.

  • Kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü tedbiri almaktayız.

  • Çevre kirliliğini önlemek için her türlü tedbiri alıyor ve enerji verimliliğini izlemekte ve geliştirmekteyiz.